Skip to main content

Login om het menu te kunnen zien.

7.4 Doorschakelingen

Doorschakelingen

Je kunt voor een tijdslot een doorschakeling instellen. Je doet dat door in het keuzemenu ‘Doorschakeling’ een contact te kiezen. Bij een doorschakeling wordt de beller automatisch doorgeschakeld naar het telefoonnummer van het contact.

Doorschakelingen beheren

Doorschakelingen beheer je onder Doorschakelingen. Je kunt hier bestaande doorschakelingen verwijderen en je kunt nieuwe doorschakelingen toevoegen. Een doorschakeling bestaat uit:

  • Een naam
  • Een telefoonnummer

Je kan een doorschakeling toevoegen op de knop Doorschakeling toevoegen te klikken. Dat kan op drie manieren:

  • Je kunt een doorschakeling toevoegen
  • Je kunt een doorschakeling importeren uit een CSV bestand.
  • Je kunt een doorschakeling importeren uit een ander schema

door.jpeg

Doorschakelingen importeren (CSV)

Je kunt meerdere doorschakelingen tegelijk toevoegen door een CSV-bestand te uploaden.

 csvimport.jpeg

Het CSV-bestand moet twee kolommen bevatten, een kolom voor de naam en een kolom voor het telefoonnummer. Bij het importeren wordt je gevraagd de kolommen toe te wijzen aan de naam en het telefoonnummer. Dat is handig mocht het CSV-bestand meer kolommen bevatten.

Je kunt alleen rijen selecteren die een valide nummer bevatten en waar een naam is ingevuld. Is dat niet het geval, dan wordt deze rij grijs en kan je deze niet selecteren. Daarnaast selecteer je de contacten die je wilt importeren. Door op het vinkje in de tabel-header te klikken selecteer je alle doorschakelingen. Een doorschakeling is gekoppeld aan een schema. Als je een nieuwe doorschakeling toevoegt, wordt dat gekoppeld aan het schema waar je in zit.

Doorschakeling importeren uit een ander schema

Je kunt er ook voor kiezen om doorschakelingen uit een ander schema te importeren. Hiervoor kies je de optie 'Importeren uit een ander schema' in het dropdown-menu. Je ziet een pop-up met alle contactpersonen uit alle andere schema's. Je kunt een of meer (of alle) contactpersonen selecteren. Je importeert ze door op de knop Doorschakelingen importeren te klikken.

doorschema.jpeg

Doorschakelingen verwijderen

Je kunt doorschakelingen verwijderen door op het icoontje Doorschakeling verwijderen (prullenbak) te klikken.

Let op! Als je een doorschakeling verwijdert, worden daarmee alle instellingen die aan die doorschakeling zijn gekoppeld verwijderd. Voordat je een dorschakeling definitief verwijdert zie je een overzicht en word je gevraagd om het verwijderen te bevestigen.

deletecontact.jpeg